ייצוג בוגרים ואמנים

במסגרת המכללה למשחק קיימת מחלקת ליהוק שחקנים ובוגרים בניהול רונית מעיין.

המחלקה מלהקת תלמידים לתפקידים שונים עפי דרישת הבמאים השונים שפונים למכללה, שמם של התלמידים שלנו יצא למרחק ובוגרינו מככבים בתפקידים שונים
ומגוונים רשימה חלקית של הבוגרים מופיעה באתר